Hvad vi tror på

Vi tror på en Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden. Bibelen er grundlaget for vores tro og kristenliv. Den tro har vi fælles med alle andre kristne i verden.

Baptister praktiserer bekendelsesdåb, hvor den der døbes selv bekender sin tro.

I Lyngby Baptistkirke optager vi også personer, som er døbt i en anden kirke, men ønsker at blive medlem af en baptistkirke.

Baptister ønsker gennem forkyndelse, undervisning og omsorg at styrke mennesker i troen på Jesus Kristus.